fbpx

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin Mummila-metodiin ja Iloa musiikista -kirjaan liittyen.

Voinko siis itse opetella soittamaan pianoa?

Iloa musiikista pianonsoiton alkeet värien avulla -kirja sisältää uusia merkintätapoja ts. välivaiheita, jotka johtavat perinteisiin merkintätapoihin. Nämä välivaiheet mahdollistavat omatoimisen oppimisen.

Uudenlaiset harjoitukset ja teorian avaaminen helposti omaksuttavien kuvien avulla on suunnattu kaikille, jotka eivät ole aikaisemmin perehtyneet musiikin alkeisiin.

Kirja etenee hiljalleen ja juuri opittua uutta tietoa pääseekin kokeilemaan jo heti seuraavassa laulussa.

Tutut melodiat auttavat soittajaa kuulemaan milloin sävelmä kuulostaa soitettaessa oikealta.

Jopa pienet lapset voivat harjoitella helpompien laulujen soittamista itsenäisesti jo ennen lukemaan oppimista. Kun lapsi on oppinut muistamaan laulun sanat, kirjaa voi käyttää apuna myös lukemaan opetteluun. Laulujen sanat ovat isoin kirjaimin sekä tavutettuina.

Miksi kirjassa on tuttuja lauluja?

Kun sävelmän kulku on entuudestaan tuttu, soittaminen on helpompaa. Sävelten soiton kestoaika on nopeampi oppia. Soittaja pystyy näin paremmin arvioimaan, mitä kohtaa on tarvetta vielä harjoitella.

Tuttujen melodioiden etsiminen koskettimilta kehittää ja harjaannuttaa soittajan korvaa sekä antaa vankan pohjan myös nuottien lukemiselle. Kirjan nuottien seuraaminen avaa nuottienlukutaitoa.

Iloa musiikista –kirja sisältää mm. nämä tunnetut sävelmät:

  • Satu meni saunaan
  • Maijan karitsa
  • Pieni tytön tylleröinen
  • Enkeli taivaan
  • Paljon onnea vaan
  • Hämä-hämähäkki

Iloa musiikista –kirja sisältää uudenlaisia harjoituksia ja musiikkiin liittyviä merkintätapoja, jotka selkeyttävät ja helpottavat oppimista.

Kirja sisältää
17 tunnettua sävelmää!

Oppiiko kirjan avulla soittamaan kahdella kädellä?

Kyllä, alkeisoppikirjan avulla lapsi pääsee tutustumaan yksittäisillä sävelillä säestämiseen, soinnuilla säestämiseen sekä improvisointiin eli oman musiikin keksimiseen.

Soveltuuko oppikirja musiikkiopistojen käyttöön?

Oppikirja soveltuu hyvin musiikkiopistoihin alkeisopetukseen sekä koteihin tukemaan omatoimista opiskelua. Usein on mukavampaa aloittaa uusi harrastus, jos on saanut kokeilla uutta asiaa jo etukäteen. Omatoiminen kirjaan tutustuminen kotioloissa madaltaa kynnystä lähteä ohjattuihin jatko-opintoihin. Ohjattu opetus tuo harrastukseen usein säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Alkeiden opettelu on ehkä juuri se haastavin hetki, jolloin oppilasta ja opettajaa koetellaan. Pienellä etukäteisharjoittelulla voikin päästä jo esittelemään osaamistaan oppitunnilla. Kirjan avulla onnistumisen tunteita on helppo saavuttaa sekä kotona että musiikkiopistoissa.

Voinko oppia soittamaan pianoa, vaikka en olisi erityisen musikaalinen?

Kirja sopii hyvin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pianonsoitosta. Värit ja helpot harjoitukset auttavat oppimaan myös heitä, jotka eivät koe itseään musikaalisiksi.

Oikeastaan nykytietämyksen mukaan ei ole olemassa epämusikaalisia ihmisiä, ellei kyse ole amusiasta (aivojen toimintatapa, jolloin eri sävelkorkeudet eivät erotu toisistaan eikä musiikki tuota hyvää oloa). Tunne epämusikaalisuudesta on kyllä yleinen ja johtuu usein siitä, että erehdymme uskomaan kuulemaamme kritiikkiä tai vertailemme taitojamme musiikkia jo enemmän opiskelleiden taitoihin.

Voivatko myös vanhemmat ihmiset oppia soittamaan pianoa kirjan avulla?

Kirjan avulla voivat harjoitella kaikenikäiset soittajat. Värit, helpot harjoitukset ja perinteiset laulut auttavat kaikenikäisiä oppimaan.

Soittamisella on todettu olevan paljon erilaisia positiivisia terveysvaikutuksia. Soittaminen muun muassa vähentää stressitasoa ja auttaa työmuistin säilymisessä. Tutkimuksissa on myös todettu, että yli 75-vuotiaatkin voivat oppia soittamaan instrumenttia*.

 Joskus oppaisiin saattaa nopeastikin kyllästyä.

Säilyykö innostus kirjan avulla?

Kirja antaa pehmeän alun pianonsoiton harrastukseen. Se kietoo yhteen oppimisen helppouden ja hauskuuden. Saamamme palautteen mukaan osa lapsista ei malttaisi sulkea kirjaa pianotunnin loputtua tai kotioloissa. Myös kirjan kuvitus on saanut kiitosta.

Kirja on tehty innostavaksi, ja monesti lapset – tai aikuiset – haluavatkin kirjan myötä jatkaa pianonsoittoa myös pidemmälle!

Mistä kirjaa on mahdollista ostaa?

Kirjan voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista, verkkokaupoista ja musiikkiliikkeistä. Kirjan jälleenmyyjiä ovat muun muassa Prisma, Adlibris, F-musiikki, Booky, Kansallinen Kirjakauppa ja Suomalainen Kirjakauppa.

*Teppo Särkämö Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta on tutkinut musiikin vaikutuksia vanhempiin ihmisiin ja todennut, että yli 75-vuotiaatkin oppivat soittamaan instrumenttia. Lähdetieto: Aamulehti 29.7.16.